Emportat GRATIS la segona ullera, amb la mateixa qualitat que la primera, de sol o vista.