Avis Legal i Política de Privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ja Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web www.armandoptics.com (en endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per LOUIS ARMAND OPTICS, S.L., amb domicili per a l’exercici de drets en AVDA. DE MADRID, 161 PL. BJ – 08028 BARCELONA E-mail: ao@armandoptics.com. Dades de contacte del DPO: ao@armandoptics.com

Finalitats del tractament

• Informar-lo sobre els nostres productes, novetats, promocions i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
• Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
• Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
• Gestionar les compres efectuades en el marc de la nostra botiga en línia, incloent la gestió de pagament i l’enviament de productes.
• Gestionar la reserva de cita prèvia.
• Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada en base a l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Execució d’un contracte. El tractament realitzat per a la gestió de les comandes sol·licitades a través de la botiga en línia està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web podran ser comunicades a l’entitat financera corresponent quan sigui necessari per gestionar el pagament de les comandes realitzades, així com a l’empresa de missatgeria, quan calgui.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Quan l’usuari envieu la informació per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar responsabilitats de l’tratamiento.Datos de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a AVDA. DE MADRID, 161 PL.BJ 08028-BARCELONA. E-mail: ao@armandoptics.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Dades de contacte del DPO: ao@armandoptics.com

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 años.Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat. El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producto.También els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consenteix expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i pot retirar aquest en qualsevol momento.La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.

Pots consultar la política de privacitat de dades de Facebook i Instagram en el següent link Política de privacitat de Facebook i Instagram

II. AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, LOUIS ARMAND OPTICS, SL, d’ara endavant ARMAND OPTICS, li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://armandoptics.com
Denominació: LOUIS ARMAND OPTICS, S.L.
CIF: B59562702
Domicili: AVD. DE MADRID, 161 PL. BJ – 08028 BARCELONA
Telèfon: 933392011
E-mail: ao@armandoptics.com

Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​arxiu 881, tom 20.630, foli 130, full B-10.545, Inscripció 1ª.

Propietat intelectural i Industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ARMAND OPTICS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial . Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta web pertanyen a ARMAND OPTICS, o la persona física, jurídica, organisme o entitat que tingui la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de ARMAND OPTICS.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de ARMAND OPTICS o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’Ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ARMAND OPTICS, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal. ARMAND OPTICS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per l’empresa, per això, ARMAND OPTICS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació Aplicable i Competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.