fbpx
Site preloader
Armand Òptics

Salut Visual

Salut visual

Com sabem si tenim cataractes?

Són símptomes d’estar desenvolupant una pèrdua en la netedad de la visió, en la intensitat dels colors, notar molèsties per la llum o obserbar que tenim visió parcialment doble en un ull.

 

Què és una cataracta?

La cataracta es forma quan el cristalí, lent natural interior del ull que ens permet d’enfocar objectes pròxims, perd la seva transparència. Les imatges pasem a veure-les com si fós a través una boira que es va fent més densa a mida que la cataracta creix.

 

Quin és el tractament?

La única forma de eliminar la cataracta el mitjançant cirugia. La cataracta va restant visió progresivament, d’aquesta manera, quan el pacient ho desitgi, podrà operarse seguint els procediments de màxima seguretat per a cada cas.

 

Com és la operació?

Avui en dia hi ha dos técniques principals efectives per a retornar una visió excel·lent. La extracció del cristal·lí per una petita incisió evita la necessitat de sutura, per punts, i gràcies a aixó no indueix a l’astigmatisme. La cataracta es fragmenta per ultrasons i s’aspira. En el seu lloc s’implanta una lent intraocular plegable (LIO). Aquesta se sol realitzar amb anestésia local. La técnica de incisió amplia significa la extracció del nucli de la cataracta, i la implantació de la LIO. És un procés més llarg ja que requereix sutura.

 

Es necessiten ulleres després de la operació?

Les lents intraoculars són semblants a les populars lents de contacte, pero dissenyades especialment per a ser introduïdes a dins de l’ull. Aquesta LIO té la poténcia adecuada en cada cas. Aquestes permeten una visió sense ulleres de lluny i a distàncies intermitges, pero es necessària una petita correcció per a poder llegir. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d’un centre experimentat.

 

0

Diagnostics realitzats

0

Tractaments

0

Cursos realitzats

0

Pacients atesos

Què és la màcula?

La màcula és la estructura de l’ull responsable de la visió central i la que ens permet veure els seus detalls més precisos. Forma part de la retina. Aquesta visió és necessària per a conduïr, reconéixer la cara de les persones i per a veure d’aprop.

 

Què és la degeneració macular?

És la causa de la pérdua de visió més frecuent a partir dels 60 anys, en el món occidenta. A mida que avança d’edat, per una série de factors relacionats amb la nutrició, la circulació sanguínea i d’altres, la màcula es pot deteriorar progresivament. Existeixen altres formes de degeneració macualr que poden afectar a persones joves o de mitjana edat, especialment si són miops.

 

Quins són els seus simptomes?

Els més característics són:

 • Visió borrosa
 • Dificultat progresiva per a leer
 • Distorsió en el tamany i la forma de las imatges
 • Les línies rectes apareixen ondulades
 • Aparició de taques en el centre del camp visual, sobre tot visibles al llegir un text de letra petita

A llarg plaç, la degeneració macular no només afecta a la visió central si no que conduéix a la ceguesa total. A partir dels 50 anys se la coneix com a degeneració macular associada a la edat (DMAE).

 

Quin és el tractament de la DMAE?

Hem incorporat un tractament nou, con un dels centres de referéncia, la Teràpia Fotodinàmica, que combina la acció de un làser amb la de un medicament que s’injecta per via venosa. S’ha demostrat que en alguns casos seleccionats és possible de frenar l’avanç de la enfermetat. Per aixó, s’ha d’insistir que quan una persona obserba línies ondulades allí on són rectes, ha d’acudir a un centre de referéncia. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d’un centre experimentat.

Problemes de visió?

Vine, ho veuras més clar

Què és l'estrabisme?

És la pèrdua del paral·lelisme entre ambdós ulls, quan miren un objecte llunyà. Fins als sis mesos d’edat es pot considerar fisiológic, donat que el mecanisme de la coordinaciño dels ulls encara no està totalment desrarrotllat. L’estrabisme ocasiona la pèrdua de la relació binocular i de la agudesa visual d’un ull (ull vague). Com la maduració de la visió es realitza fins als sis anys d’edat, interesa diagnosticar-lo ben aviat per a obtenir bons resultats.

Com es detecta?

En el cas dels antecedents familiars convé dirigir-se a un control oftalmológic a temprana edat. Ajuden al diagnóstic signes com:

 • Torçar el cap
 • Parpadeig constant
 • Tancar un ull
 • Visió doble
 • Visió borrosa
 • Enrogiment ocular
 • Entre d’altres…

Té tractament?

La majoria dels nens associen el seu estrabisme amb miopia, hipermetropia o l’astigmatisme. En aquests casos tenim que evaluar el defecte óptic per a decidir el tractament adecuat. Moltes vegades n’hi ha prou amb la correcció óptica i/o la oclusió d’un ull per a arribar a la millor capacitat visual. Els exercicis d’estímul de visió binocular són un important complement en els casos de evolució favorable. Si no, ens hem de plantejar cirugia.

Com s'opera?

Sempre és de forma ambulatoria, es torna al domicili a les poques hores. Contra més prematura és la aparició de l’estrabisme, abans s’ha de realitzar la cirugia, tot i que l’edat més usual oscil·la entre els 2 i els 4 anys. En tots els casos està indicat seguir controls amb el especialista fins a la adolescència. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d’un centre experimentat.

Què és el Glaucoma?

És una de les principals causes de ceguesa del nostre pais. Consisteix en la elevació de la presió intraocular (PIO), degut a un drenatge insuficienT del humor acuós de l’ull. Al presionar aquest en el nervi óptic es poden produïr pèrdues de visió irreversibles.

 

Com es manifiesta?

Excepte en l’atac agut, que és molt doloròs, el glaucoma crónic no causa simptomatologia. Ocasiona una pèrdua inicial de la visió en zones dela àrea central del camp visual, que en les seves primeres fases acostumen a ser pasades per alt pel pacient.

 

Existeix tractament?

Si, l’objectiu del mateix es disminuïr la PIO. Es tracta médicament mitjançant gotes. Amb el temps es pot precisar cirugía.

 

Com s'opera?

Hi ha diferents técniques segons la evolució i el tipus de glaucoma. Con a tractament no invasiu i ambulatori està la Trabeculoplastia amb Láser de Argó (recomena en casos de glaucoma crónic de angle obert) i la Iridotomia amb Làser de ND.YAG (per al galucoma d’angle estret). Com a técniques quirúrgiques, per als casos més Excepte en l’atac agut, que és molt doloròs, el glaucoma crónic no causa simptomatologia. Ocasiona una pèrdua inicial de la visió en zones dela àrea central del camp visual, que en les seves primeres fases acostumen a ser pasades per alt pel pacient. avançats, tenim la Trabeculectomia i, la més recient, la Escleroctomia profunda no perforant. Totes dues redueixen la PIO creant vies d’escape controlades per al humor acuós.

 

Es recupera de nou tota la visió després de la cirurgia?

Les lesions produïdes per glaucoma no tenen cura. Per aixó, si es tenen antecedents familiars, més de 40 anys, miopia, diabetis, hipertensió arterial o alteracions cardiovasculars, entre d’altres, és recomendable d’acudir anualment a controls amb l’oftalmòleg. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d’un centre experimentat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies